تقدیر شهردار تفرش از شهردار و دبیر هفتمین جشنواره تئاتر خیابانی شهروند لاهیجان
img_4366.jpg

 

در حاشیه اختتامیه هفتمین جشنواره تئاتر خیابانی شهروند لاهیجان، شهردار تفرش از سعید آگشته تقدیر نمود.

چهارشنبه, 17 شهریور 1395