می توان اهداف شهروندی را از طریق نمایش به مردم رساند
photo_2016-09-10_08-01-56.jpg

 

 

 

«برگزاری جشنواره‌هایی مانند تئاتر خیابانی که بی‌واسطه با مردم سخن می‌گوید تنها با عشق و همکاری هنرمندان محقق می‌شود. این هنرمندان حاضر هستند با کمترین هزینه، تنها به عشق مردم کار ارایه ‌دهند.»

شنبه, 20 شهریور 1395